mr. Koen Zomer

Advocaat

 

Rechtsgebieden
– ondernemingsrecht
– aansprakelijkheidsrecht
– intellectuele eigendom
– financieel recht
– privacyrecht

Nevenactiviteiten
– algemeen directeur, InzamelHelden B.V.
– voorzitter, Stichting Zikaron
– secretaris, The Mill Society Club
– algemeen bestuurslid, WSV Biesbosch
– juridisch adviseur, Stichting Rechtswinkel Oosterhout

Over Koen
Na het afronden van zijn master Nederlands recht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen met de afstudeerrichtingen, ondernemingsrecht, intellectuele eigendom en internationaal privaatrecht is Koen in augustus 2016 beëdigd tot advocaat. Op 1 januari 2020 is Koen toegetreden tot de maatschap van Zomer Advocaten.

Koen voert een handelsrechtpraktijk, met de focus op ondernemingsrecht, intellectuele eigendom en aansprakelijkheidsrecht.

Daarnaast heeft Koen sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met succes vele (onterechte) BKR-registraties aangevochten. Ook heeft Koen meerdere zaken gedaan in het kader van de Wet op het financiële toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft), waarbij Koen diverse ondernemingen heeft bijgestaan, die er zonder tussenkomst van de rechter niet in slaagden een bankrekening te verkrijgen.

De kennis en ervaring van Koen met financiële instellingen wordt gefundeerd door zijn arbeidsverleden. Koen is gedurende 2008 t/m 2013 werkzaam geweest bij Rabobank Amsterdam. Gedurende die periode bij Rabobank heeft Koen meerdere opleidingen gevolgd betreffende de Wft en de Wwft.

Volg Koen op LinkedIn.