mr. Roelof Zomer

Advocaat

 

Rechtsgebieden
– ondernemingsrecht
– verbintenissenrecht
– informaticarecht (waaronder privacy recht) en IE-recht
– litigation (het voeren van gerechtelijke procedures)

Nevenactiviteiten
– diverse (maatschappelijke) activiteiten voor verenigingen en besturen.

Over Roelof
Roelof Zomer studeerde aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen en is afgestudeerd in de vakken rechtspersonen en vennootschapsrecht, intellectuele eigendom en internationaal (vergelijkend) privaatrecht. Deze rechtsgebieden zijn een rode draad in zijn verdere loopbaan gebleken, waaraan ervaring met onder meer het Anglo-Amerikaans recht en een opleiding informaticarecht aan de Grotius Academie zijn toegevoegd.

Roelof heeft als advocaat ruime ervaring opgedaan als hoofd juridische zaken in het (internationale) bedrijfsleven. Zo was hij hoofd juridische zaken van Proav (thans Delta Milieu) en werkzaam als Vice-President, General Counsel en ‘Secretary’ bij Truvo (voorheen VNU World Directories Inc.). In die hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor een breed scala aan bedrijfsjuridische zaken. Variërend van ondernemingsrechtelijke zaken tot rechten van intellectuele eigendom.

De werkzaamheden van Roelof bestaan thans uit het adviseren over allerhande vraagstukken binnen het ondernemingsrecht, alsmede het opstellen van contracten en het voeren van procedures. Gelet op de aard van zijn praktijk, heeft hij ook regelmatig te maken het arbeidsrecht. Daarnaast is Roelof Zomer tweetalig opgevoed (Nederlands/Engels) en is hij gewend in een internationale setting te werken.

Roelof speech

Juist met mijn ervaring als advocaat in het bedrijfsleven, begrijp ik de wensen van ondernemers en bedrijfsjuristen‘.

Roelof is als (zee)zeiler een actief watersporter. Vanaf 2004 tot 2009 was hij voorzitter van W.S.V. Biesbosch te Drimmelen. Overigens naast de tal van andere bestuursfuncties die Roelof over de jaren heeft bekleed. De golfbaan is Roelof ook niet vreemd. Hij is lid van de golfclub Toxandria.

Volg Roelof op LinkedIn.