mr. Elske Zomer

Advocaat   Rechtsgebieden - personen- & familierecht - huwelijksvermogensrecht - erfrecht Nevenactiviteiten - lustrumcommissie, W.S.V. Biesbosch Over Elske Elske is afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen in de vakken internationaal auteursrecht, Nederlands economisch recht en verzekeringsrecht. Sedert 1995 staat zij voornamelijk ondernemers en zelfstandigen bij op gebied van al hun Personen- en Familierechtelijke kwesties. Zij heeft zich daarbij vergaand gespecialiseerd op gebied van huwelijksvermogensrecht, alimentatierecht en erfrecht. Zij is juridisch en strategisch ‘sparring’ partner op gebied van bedrijfsopvolging en -omzetting. Met een klassieke vooropleiding en een voorkeur voor cijfers gaat rekenwerk haar eenvoudig af. ‘Als personen- en familierecht-advocaat hecht ik sterk aan de vertrouwensrelatie die ik heb met mijn cliënten. Mijn cliënten mogen mij dan ook te allen tijde bellen, juist omdat ik weet dat er geen misbruik van gemaakt zal worden.’ Ruim 40% van de huwelijken houdt geen stand. De gevolgen van een echtscheiding worden in nauwe samenwerking met accountants, fiscalisten, notarissen en (eventueel) belastinginspecteurs afgewikkeld. In dat kader heeft Elske zich al in een vroeg stadium op gebied van echtscheidingsbemiddeling gespecialiseerd en de opleidingen tot NMI- (thans MfN), VAS & VPFA (thans vFas)-mediator gevolgd. Elske heeft haar lidmaatschap van deze vereniging beëindigd. De cliënten van Elske ervaren haar als een vaardig onderhandelaar. Haar drukke praktijk weerhoudt Elske er niet van maatschappelijk actief te zijn. Zo is zij voorzitter van een landelijke vereniging (NVGP, thans SON) met 1.400 leden geweest en van een VvE met 50 leden/appartementen. Zij is plaatsvervangend voorzitter van cliëntenraad CWI op regionaal niveau, alsook op nationaal niveau (RvB) van de centrale cliëntenraad CWI geweest. Was lid van de landelijke adviescommissie CWI van Min. van Sociale Zaken. Gedurende zes jaar had zij zitting in het dagelijks bestuur van de regionale (Brabantse) Klachtencommissie Kinderopvang. Voorts heeft zij gedurende een aantal jaren de portefeuille financiën als lid van het dagelijks bestuur van diverse Kinderdagverblijven beheerd en is zij destijds lid geweest van de commissie voor Bezwaar-en Beroepschriften van de Gemeente Hooge- en Lage Zwaluwe (thans gemeente Drimmelen).